Серьги

Серьги «Сакура»

Серьги «Сакура»

Серьги «Galaxy»

Серьги «Galaxy»

Серьги «Парижский бал (бал дебютанток)»

Серьги «Парижский бал (бал дебютанток)»

Серьги «Астра»

Серьги «Астра»

Серьги «Венский бал»

Серьги «Венский бал»

Серьги «Венский бал»

Серьги «Венский бал»

Серьги «Изморозь»

Серьги «Изморозь»

Серьги «Капли древнего солнца»

Серьги «Капли древнего солнца»

Серьги «Парижский бал (бал дебютанток)»

Серьги «Парижский бал (бал дебютанток)»

Серьги «Парижский бал (бал дебютанток)»

Серьги «Парижский бал (бал дебютанток)»

Серьги «Первый бал (Выпускной бал)»

Серьги «Первый бал (Выпускной бал)»

Серьги «Aster»

Серьги «Aster»

Серьги «Кубизм»

Серьги «Кубизм»

Серьги «Первый бал (Выпускной бал)»

Серьги «Первый бал (Выпускной бал)»

Серьги «Первый бал (Выпускной бал)»

Серьги «Первый бал (Выпускной бал)»

Серьги «Арабеска»

Серьги «Арабеска»

Серьги «Первый бал (Выпускной бал)»

Серьги «Первый бал (Выпускной бал)»

Серьги «Первый бал (Выпускной бал)»

Серьги «Первый бал (Выпускной бал)»

Серьги «Монмартр весенний»

Серьги «Монмартр весенний»

Серьги «Венский бал»

Серьги «Венский бал»

Серьги «Шик»

Серьги «Шик»

Серьги «Венский бал»

Серьги «Венский бал»

Серьги «Статус»

Серьги «Статус»

Серьги «Вышиванка»

Серьги «Вышиванка»

Серьги «Теннис»

Серьги «Теннис»

Серьги «Инфанта»

Серьги «Инфанта»

Серьги «Соната»

Серьги «Соната»

Серьги «Феерия»

Серьги «Феерия»

Серьги «Сумерки»

Серьги «Сумерки»

Серьги «Мурано»

Серьги «Мурано»

Серьги «Ундина»

Серьги «Ундина»

Серьги «Самба»

Серьги «Самба»

Серьги «Марица»

Серьги «Марица»

Серьги «Самба»

Серьги «Самба»

Серьги «Пьяцетта»

Серьги «Пьяцетта»

Серьги «Музыка дождя 2»

Серьги «Музыка дождя 2»

Серьги «Серенада»

Серьги «Серенада»

Серьги «Щедривка»

Серьги «Щедривка»

Серьги «Мускат»

Серьги «Мускат»

Серьги «Кармен»

Серьги «Кармен»

Серьги «Овалы»

Серьги «Овалы»

Серьги «Лёд»

Серьги «Лёд»

Серьги «Ивана Купала»

Серьги «Ивана Купала»

Серьги «Дуэт»

Серьги «Дуэт»

Серьги «Фиалка Монмартра»

Серьги «Фиалка Монмартра»

Серьги «Феерия»

Серьги «Феерия»

Серьги «Пьяцетта»

Серьги «Пьяцетта»

Серьги «Щедривка»

Серьги «Щедривка»

Серьги «Жизель»

Серьги «Жизель»

Серьги «Соната»

Серьги «Соната»

Серьги «Адажио»

Серьги «Адажио»

Серьги «Музыка дождя»

Серьги «Музыка дождя»

Серьги «Осенний дождь»

Серьги «Осенний дождь»

Серьги «Марица»

Серьги «Марица»